Оприлюднено розроблений у 2017 законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері туризму», якого так довго чекала вся туристична спільнота.

ПІДТРИМУЄМО ПРОЕКТ ЗУ "ПРО ТУРИЗМ"

Нарешті 16 січня 2018 року оприлюднено на сайті Мінекономрозвитку розроблений у 2017 законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері туризму», якого так довго чекала вся туристична спільнота.

Проект неодноразово обговорювався з ведучими туроператорами країни, туристичними бізнес-асоціаціями у різних галузях сфери туризму, лідерами готельної індустрії, страховими та банківськими установами, представниками струтктурних підрозділів з туризму та курортів у регіонах, та представниками освіти та науки.

Основною метою законопроекту є запровадження нових механізмів у сфері туризму з урахуванням імплементації європейського досвіду та гармонізації українського законодавства у цій сфері з нормами міжнародного права.

Законопроектом передбачено:

– Розширення термінологічно-понятійного апарату та надання визначень існуючих видів туризму та запровадження нових;

– Встановлення 2-ох видів фінансового забезпечення відповідальності туроператора та турагента:
а) на підставі гарантії банку;
б) на підставі договору страхування цивільної відповідальності туроператорів та турагентів перед туристами.

– Зміна розміру фінансового забезпечення відповідальності перед туристами:
~ для новоствореного туроператора - від 50 000 тис. євро; 
~ для новоствореного турагента – від 10 000 тис. євро;
~ для туроператорів та турагентів, які працюють на ринку понад рік, - 5 % від запланованого річного обсягу продажу туристичних продуктів;

– Встановлення на рівні законодавства реальної суми страхового покриття при страхуванні туристів (страхування медичних витрат та від нещасних випадків):
~ за договорами страхування медичних витрат туристів – не менше 
30 тис. євро;
~ за договорами страхування від нещасного випадку – 3 тис. євро на одну особу;

– Імплементація директиви 90/314/єес у договорі на туристичне обслуговування шляхом:
~ впорядкування істотних умов договору, зокрема вартість туристичного обслуговування може бути загальна та в розрізі окремих послуг;
~ встановлення відповідальності туроператора за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором на туристичне обслуговування, укладеним турагентом як від імені туроператора, так і від свого імені;
~ запровадження умов, які повинні міститися у договорі між туроператором та турагентом, зокрема щодо взаємної відповідальності туроператора і турагента, та кожної зі сторін перед споживачем туристичних послуг за неподання або подання недостовірної інформації про туристичний продукт, за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором на туристичне обслуговування.

– Запровадження набуття права суб’єктами господарювання на здійснення туристичної діяльності за декларативним принципом;

– Створення Реєстру суб’єктів туристичної діяльності, у якому міститиметься інформація про суб’єктів туристичної діяльності, які подали декларації;

– Визначення правових засад організації роботи саморегулівних організацій у сфері туризму;

– Встановлення дієвого механізму відповідальності до суб’єктів туристичної діяльності за порушення законодавства у сфері туризму:
~ адміністративний штраф за здійснення туристичної діяльності без подання декларації про провадження туристичної діяльності
~ адміністративно-господарські штрафи за порушення законодавства у сфері туризму за:
• залучення до надання туристичних послуг суб'єктів туристичної діяльності, які не подали декларацію;
• надання завідомо недостовірної інформації у декларації; 
• не відповідність розміру фінансового забезпечення туроператора/турагента; 
• не забезпечення організованого в'їзду туриста в Україну та його виїзду на період туристичного обслуговування у визначені в договорі на туристичне обслуговування строки перебування туриста;
• неподання в установлений термін інформації про наявність у туроператора фінансового забезпечення на новий;
• надання послуг фахівцями туристичного супроводу без інформування екскурсанта про особисті дані та номер, за яким такого фахівця унесено до Реєстру;
• неподання в установлений термін інформації про наявність у туроператора/турагента фінансового забезпечення на новий термін
~ зупинення провадження туристичної діяльності за:
• здійснення туроператорської/турагентської діяльності без фінансового забезпечення.

ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=b655207f-17e1-4a65-9...